حسین آزارشی گفت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و طرح اجرای هماهنگ استانداردها (طاها) به منظور بررسی کیفیت کالاها و انطباق با استانداردهای ملی عمل می کند.

به گزارش مهر سخنگوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: در این راستا این سازمان نمونه تمامی کالاهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری را از سطح بازار و مراکز خرید و عرضه کالاها، خریداری و مورد آزمون قرار می دهد.

وی عنوان کرد: پس از آزمونهای انجام شده بر روی کالاهای خریداری شده این سازمان نسبت به تمدید پروانه واحدهایی که کالای استاندارد و با کیفیت تولید می کنند اقدام می کند.

این مسئول اضافه کرد: همچنین سازمان استاندارد با تعلیق و ابطال پروانه آن دسته از واحدهایی که در تولیداتشان موازین استاندارد را رعایت نمی کنند با امحای تولیدات غیر استاندارد اقدامات لازم و قانونی را انجام می دهد.

سخنگوی سازمان استاندارد خاطرنشان کرد: هر آب معدنی که دارای آرم استاندارد باشد تضمین کیفیت آن به عهده سازمان ما است.

آزارشی افزود: سازمان استاندارد به عنوان مرجع تعیین و تدوین استاندارد با همکاری سایر دستگاهها و تایید کیفیت آبهای معدنی بسته بندی و در راستای تامین سلامت هموطنان از عموم مردم دعوت کرده است که از آبهای معدنی بدون علامت استاندارد خودداری کنند.

وی از افراد یا گروههای صاحب نظر و دست اندرکار در ارتباط با این موضوع دعوت کرد تا برای رفع شبهه ها و ابهامات و بررسی و طرح موضوعات مربوطه با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم به اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مراجعه کنند.