به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت در ادامه تغییرات جدید مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران، سید محمدعلی خطیبی را به عنوان مدیر جدید امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

بر این اساس، خطیبی با حفظ سمت مدیر کل اوپک و نماینده ایران در هیئت عامل اوپک به عنوان مدیر جدید امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.

این در حالی است که فروردین ماه سال گذشته قلعه بانی معاون وزیر نفت با صدور حکمی، سید محسن قمصری سرپرست شرکت ملی صادرات گاز را با حفظ سمت به عنوان مدیر جدید امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرده بود.