به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، مجيد كيانپور، افزود: در راستای ایجاد مسکن مهر در بافتهای فرسوده، احداث ۲۵۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه داریم.

وی افزود: در سال گذشته ۴۲ هزار واحد مسکونی در این بافت‌ها ایجاد شد، در سال ۹۱ برنامه ایجاد ۱۲۰ هزار واحد مسکونی را داریم که تا امروز ۱۲ هزار واحد احداثشده و ۴۴ هزار واحد آماده بهره برداری است. او گفت: در مورد تسهیلات مسکن بافت‌های فرسوده در سال جاری ۲۰۰ هزار واحد مسکونی تسهیلات خواهند گرفت که ۱۰۰ هزار واحد این تسهیلات را توسط بانکها و ۱۰۰ هزار واحد تسهیلات مسکن مهر دریافت خواهند کرد. وی گفت: با تصویب شورای پول و اعتبار وام مسکن در بافت‌های فرسوده از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون افزایش یافت.

كيانپور با تاكيد بر اينكه با افزايش وام ساخت تا سقف ۳۰ ميليون تومان، روند نوسازي وبهسازي در بافتهاي فرسوده تسريع مييابد گفت: با اجراي اين طرح و افزايش وام ميتوان به برنامه ريزيهايي كه در راستاي نوسازي بافتهاي فرسوده صورت گرفته است، سرعت بخشيد. وی در پایان گفت: هیچ گونه محدودیتی در ایجاد مسکن مهر در بافت فرسوده توسط انبوهسازان وجود ندارد و وزارت مسکن آماده یاری با انبوهسازان است. انتهاي پیام