به گزارش افکارنیوز، علیاصغر ملکی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه خروج هر دام زنده به معنای نزدیک شدن به نابسامانی بازار گوشت است، گفت: صدور مجوز بیرویه صادرات دام زنده منجر به افزایش قیمت گوشت در ماه رمضان میشود.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: البته تا کنون صادراتی که صورت گرفته، محدود بوده و خوشبختانه بر بازار گوشت قرمز تاثیرگذار نبوده است اما ادامه این روند در شرایط فعلی که بازار داخلی با کمبود مواجه است، می‌تواند مشکل‌زا باشد.

وی تصریح کرد: احتمال افزایش قیمت گوشت قرمز در ماه‌های آینده به دلیل مجوزهای خارج از سیاستگذاری مدون وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه باید با تدبیر بیشتری، به صدور مجوز اقدام کند تا بار دیگر بازار گوشت قرمز دچار نوسان قیمتی رو به رشد نشود.

به گفته ملکی، با سیاستگذاری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین گوشت مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان انجام گرفته، اقدامات اجرایی از سوی اتحادیه گوشت گوسفندی در چارچوب این سیاست‌گذاری برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت انجام گرفته است.

وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای تامین گوشت گوسفندی موردنیاز مردم در ماه مبارک رمضان، گفت: باید از صادرات دام زنده جلوگیری کرد.