به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اين گزارش بانك مركزي مربوط به سال ۲۰۱۰ است كه به آمارهاي نشريه آماري BP استناد شده است.

در این گزارش در حالی میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران طی سال ۲۰۱۰بیش از ۱۳۷ میلیارد بشکه اعلام شده که این میزان در جهان هزار و ۳۸۳ میلیارد بشکه بوده است. این ارقام حاکی از سهم حدود ۱۰ درصدی ایران در ذخایر اثبات شده نفت خام جهان است.

در حالی سهم ایران از کل ذخایر اثبات شده نفت خام جهان طی سال ۲۰۱۰ به ۹.۹۰ درصد رسیده که این سهم در سال ۲۰۰۹ معادل ۹.۹۵ درصد بود. این میزان سهم در سال ۲۰۰۰ نیز ۸.۹۶ درصد، سال ۱۹۹۰ معادل ۹.۲ و سال ۱۹۸۰ معادل ۸.۶ درصد بوده است.

بر این اساس ذخایر اثبات شده نفت خام ایران طی سال‌های ۱۹۸۰،۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به ترتیب ۵۸، حدود ۹۳ و ۹۹ میلیارد بشکه بوده که این میزان در سال‌ ۲۰۱۰ به ۱۳۷ میلیارد بشکه رسیده است.

بر اين اساس در سال ۲۰۱۰ سهم ايران از ذخاير اثبات شده نفت خام اوپك نيز ۱۲.۸ درصد و ميزان كل ذخاير اثبات شده نفت خام كشورهاي اوپك ۱۰۶۸ ميليارد بشكه بوده است.