به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، بر اساس آمار و اطلاعات اعلامی از مدیریت بازرسی و نظارت در خرداد ماه سالجاری از بخشهای خرده فروشی، عمده فروشی، خدماتی، تولیدی، انبارها و سردخانه ۴۵۵ هزار و ۴۷۹ فقره بازرسی از واحدهای صنفی سراسر کشور صورت گرفته است و از این تعداد ۳۳ هزارو ۷۵۸ مورد منجر به تشکیل پرونده شد و جهت رسیدگی به سازمانهای ذیربط ارسال شد.

بر اساس این گزارش ازجمع ۲۸ هزار و۴۹۵ فقره شکایت دریافت شده ۷۴ درصدمربوط به بخش کالا و۲۶ درصد به بخش خدمات اختصاص داشته است، ضمن اینکه از مجموع شکایات دریافتی ۱۰ درصد به صورت حضوری، ۸۲ درصد تلفنی و ۸ درصد به صورت کتبی بوده است.

طبق اعلام، از مجموع شکایات دریافتی ۲۷ هزار ۵۴۲ فقره قابل پیگیری شناخته شد که ۱۰ درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۷ درصدمتخلف ، ۴۵ درصد غیرمتخلف و هشت درصد نیز در دست بررسی است.