به گزارش افکارنیوز، محمد یوسفی در گفتوگو با فارس با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت با جایگزینی یارانه به جای خوراک طیور به دنبال تنظیم بازار مرغ است.

رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ افزود: پیش از این دولت با تولید کنندگان قرارداد بسته بود تا در قبال تحویل مرغ ۴۷۰۰ تومانی به آنها خوراک طیور ارزان تحویل دهد.

وی گفت: مثلا طی قراردادی با یک شرکت در اصفهان در قبال دریافت هر کیلوگرم مرغ ۴۷۰۰ تومانی ۶ کیلوگرم سویا تحویل می‌داد که این شرکت با فروش آزاد سویا در بازار به کیلوگرمی ۱۵۰۰ تومان ۹۰۰۰ تومان نصیبش می‌شد.

یوسفی گفت: با دو شرکتی هم که در تهران قرارداد بسته تا روزانه ۳۰۰ کیلوگرم مرغ ارزان تحویل دهند تا خوراک طیور ارزان تحویل بگیرند، باید پیگیری شود که واقعا چقدر روزانه مرغ تحویل می‌دهند.

به نظر میرسد تفاوت دو برابری قیمت خوراک طیور دولتی و آزاد در بازار باعث میل بیشتر به فروش سهمیههای دریافتی میشود و تاثیری هم در تنظیم بازار مرغ ندارد.