به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اداره آمار اقتصادی بانك مركزي ضمن انتشار خلاصه نتایج به دستآمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در خردادماه ۱۳۹۱ اعلام كرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۱ معادل ۲۲.۴ درصد است.

همچنين نرخ تورم در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ معادل ۲۲.۲ درصد بود.