دكتر محمدحسين انصاريفرد اظهار كرد: شركتهاي اقماري وزارت جهاد كشاورزي تحت پوشش شركت جهاد استقلال در طول يك هفته گذشته يك هزار و ۶۰۰ تن مرغ منجمد، ۶۰۰ تن گوشت قرمز منجمد و ۱۴۰ تن گوشت گرم گوساله را در سراسر كشور توزيع كرده كه عمده اين توزيعها در تهران انجام شده است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به این که در حال حاضر با این اقدامات جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شده است، افزود: ‌ پیش‌بینی می‌کنیم با نزدیک شدن به شهریورماه با افزایش کشتار گوسفند و بز متعلق به عشایر و دامداران سنتی در کشتارگاه‌ها، قمیت گوشت گوسفند نیز به تدریج بعد از ماه رمضان پایین آید.

سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی، با بیان این که امسال در ماه رمضان از جهت تولید مشکلی نداریم و تولید خرمای کشورمان کافی است، ‌ افزود: برداشت خرما در استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از یک میلیون تن خرما در کشور تولید شود که بخش بزرگی از تولید امسال به ماه رمضان می‌رسد.