به گزارش افکارنیوز، محمد نهاونديان در گفتوگو با ايسنا افزود: به جهت اينكه مكانيزمهاي توزيع و تخصيص ارز به هر حال از كانال بروكراسي اداري ميگذرد، چندنرخي شدن ارز زمينههاي ايجاد فساد را فراهم خواهد شد.

به گفته او این کار لطمات ناشی از برخی موارد فساد مانند آنچه در سیستم بانکی رخ داد را دوباره به کشور وارد خواهد کرد.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه ما باید تدابیر لازم را بیاندیشیم تا دستاورد ۱۰ ساله نزدیک شدن به نظام تک نرخی ارز حفظ شود، ادامه داد: تخصیص بهینه منابع باید با مکانیزم عرضه و تقاضا صورت بگیرد و از شرایط پیش آمده به عنوان فرصتی برای افزایش صادرات و تامین ارز غیر نفتی باید استفاده شود.

رییس اتاق ایران در واکنش به استدلال طراحان طرح ارز سه نرخی مبنی بر اینکه نباید کالاهای لوکس با ارز دولتی وارد شود، ‌ گفت: در مکانیزم عرضه و تقاضا، به بهترین وجه می‌توان تقاضا برای کالاهای لوکس را با گران‌تر شدن، کاهش داد، اما لازمه آن این نیست که ما از مکانیزم اداری برای این کار استفاده کنیم.

نهاونديان ادامه داد: ممنوعيتهاي اداري اين آفت را دارند كه جاذبه قاچاق را افزايش دهند و عملا همان كالاي لوكس با بهانه ممنوعيت، جذابيت بيشتري پيدا ميكند.