به گزارش افکارنیوز، سيد كمال سيدعلي در گفتوگو با ايسنا، در مورد پيشنهاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر سه نرخي شدن ارز عنوان كرد: موضوع دو نرخي بودن ارز هم مسئله است و مطرح شدن اين چنين موضوعي باعث افزايش رانت ميشود.

وی ادامه داد: نهایتا باید نرخی اعلام شود که به دلیل فاصله زیاد نرخ رسمی با غیررسمی باعثرانت نشود.

سیدعلی اضافه کرد: اگر می‌توان ارزی را با قیمت ۱۵۰۰ تومان فروخت اما مجبور باشند که با قیمت ۱۲۲۶ تومان هم بفروشند هم غلط است یا این‌که ارز را به نرخ دو هزار تومانی بازار هم متصل کنند کاری اشتباه است.

وی در مورد راهکار خود تصریح کرد: با دو راه باید پیگیر این قضیه شوند. یعنی وقتی می‌خواهند این موضوع را با توجه به مشکلات تحریم حل کنند سیاست‌هایی را باید به کار ببرند که در ضمن حل مشکل تحریم، از هدف یکسان‌سازی نیز جدا نشود.

سيدعلي متذكر شد: ما بايد مسيري را طي كنيم كه آن مسير نهايتا ضمن حل مشكل تحريم، منجر به اين نشود كه از هدف يكسانسازي و برنامه پنجم و چشمانداز دور شويم.