جدول کامل حقوق و مزایای کارمندان در سال ۱۴۰۳

حق مسکن کارمندان در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟ 

بر اساس جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران و کارمندان قرار است به مبلغ 289،674 ریال برسد. همچنین حداقل دستمزد روزانه 2،123،313 ریال و حداقل حقوق ماهانه 63,699,408 ریال خواهد بود.

جدول حقوق و مزایای حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۳

در این جدول، میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان را به صورت روزانه و ماهانه برای شما شرح داده ایم که در ادامه مشاهده می کنید: 

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)
1 حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز 2,123,313 63,699,408
2 کمک هزینه اقلام مصرفی 440.000  13,200,000
3 حق مسکن 360.000 10,800,000
4 حق اولاد (برای هر فرزند)   212.332  6,369,940
5 پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) 84.000 2,520,000
6 مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار    2.923.313  87,699,408

 

جدول کامل حقوق و مزایای کارمندان در سال ۱۴۰۳