معلمان و فرهنگیان بخوانند| آخرین وضعیت پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته

رضا فیضی نژاد اظهار کرد: به موجب تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی، پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، شش سال محسوب می شود و سازمان مذکور مکلف است پس از صدور حکم احتساب یک سال سنوات ارفاقی مزبور، کسور بازنشستگی مقرر را براساس حقوق و فوق العاده های همان حکم محاسبه و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نماید.

وی تاکید کرد: به دلیل عدم واریز وجوه مزبور توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی امکان صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان مشمول از سوی این صندوق میسر نبوده است.

فیضی نژاد با بیان اینکه «با پیگیری های متعدد صندوق بازنشستگی کشوری و واریز کسور مربوطه از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، حکم بازنشستگی بیش از یک هزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر شده است» گفت: در پایان بهمن ماه جاری، حقوق بازنشستگی، معوقات و عیدی پایان سال این عزیزان به صورت یکجا به حسابشان واریز می شود.

آخرین وضعیت پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته