دنا پلاس با گیربکس دستی تولید نمی‌شود؛ خودروی دیگری انتخاب کنید!

متقاضیان دنا پلاس با گیربکس دستی که قرار بود این محصول ایران خودرو را بهار سال آینده تحویل بگیرند باید با این خودرو خداحافظی کنند.

ایران خودرو در بخشنامه ای به این متقاضیان اعلام کرده که می توانند به جای خودروی انتخابی خود از سه خودرویی که به عنوان جایگزین اعلام شده یکی را انتخاب کنند.

آبی های جاده مخصوص سورن پلاس با موتور XU7P را به همراه تارا با گیربکس دستی پلاس (تارا V1 P) و پژو 207 با گیربکس دستی و سقف شیشه ای ارتقا یافته را به عنوان خودروی جایگزین در دسترس متقاضیان دنا پلاس با گیربکس دستی قرار داده اند.

البته از سه محصول جایگزین تنها سورن پلاس با موتور XU7P به صورت فروش فوق العاده عرضه می شود و تارا با گیربکس دستی پلاس و پژو 207 با گیربکس دستی و سقف شیشه ای ارتقا یافته در قالب طرح پیش فروش به متقاضیانی که قصد دارد پیشنهاد ایران خودرو برای دنا پلاس با گیربکس دستی را بپذیرند عرضه خواهد شد.

شرایط واگذاری سورن پلاس به این صورت است که متقاضیان واجد شرایط مبلغی نزدیک به 460 میلیون تومان (قیمت کارخانه ای سورن پلاس با موتور XU7P) را به حساب ایران خودرو واریز می کنند و بعد از تکمیل فرآیند ثبت نام، ایران خودرو تعهد می دهد که طی 90 روز کاری بعد از نهایی شدن پروسه نام نویسی، سورن پلاس با موتور XU7P را یه متقاضیان واگذار کند.

سورن پلاس با موتور XU7P در این طرح جایگزین تنها با دو رنگ مشکی آبنوس و سفید در دسترس متقاضیان قرار می گیرد.

تارا با گیربکس دستی پلاس اما به صورت پیش فروش با موعد تحویل مرداد 1403 و شهریور 1403 در دسترس متقاضیانی که پیش تر برای دنا پلاس با گیربکس دستی نام نویسی کرده بودند، قرار می گیرد.

آن دسته از متقاضیانی که موعد تحویل مرداد سال آینده را برای تحویل گرفتن تارا با گیربکس دستی پلاس انتخاب می کنند باید 50 درصد قیمت فعلی این خودرو در کارخانه را به عنوان پیش پرداخت به حساب ایران خودرو واریز کنند. این مبلغ حدود 290 میلیون تومان خواهد شد. قیمت نهایی تارا با گیربکس دستی پلاس در مرداد سال آینده و با توجه به قیمت روز محاسبه خواهد شد.

دنا پلاس با گیربکس دستی تولید نمی‌شود؛ خودروی دیگری انتخاب کنید!

اگر تارا با گیربکس دستی پلاس برای موعد تحویل شهریور سال آینده از سوی متقاضیان واجد شرایط هدف گذاری شود، آنها باید 45 درصد قیمت فعلی این خودرو را به عنوان پیش پرداخت واریز کنند.

مبلغ پیش پرداخت حول و حوش 261 میلیون تومان خواهد بود.

ایران خودرویی ها تارا با گیربکس دستی پلاس با موعد تحویل مرداد و شهریور 1403 را به رنگهای سفید، مشکی آبنوس، خاکستری متالیک، تیتانیوم و نقره ای متالیک در دسترس متقاضیان قرار می دهند.

وضعیت واگذار پژو 207 با گیربسک دستی، سقف شیشه ای ارتقا یافته همانند تارا با گیربکس دستی پلاس برای سال آینده برنامه ریزی شده اما ایران خودرویی قضصد دارند این خودروی جایگزین دنا پلاس با گیربکس دستی را در بازه زمانی تیر و مرداد 1403 به متقاضیان واجد شرایط واگذار کنند.

اگر متقاضیان تیر سال آینده را به عنوان زمان تحویل انتخاب کنند، باید مبلغی نزدیک به 249 میلیون تومان را که 50 درصد قیمت فعلی این خودرو است را در قالب پیش پرداخت، به حساب آبی های جاده مخصوص واریز کنند.

اگر بازه دوم یعنی مرداد سال آینده از سوی متقاضیان انتخاب شود، آنها باید حدود 224 میلیون تومان پرداخت کنند. این مبلغ پیش پرداخت 45 درصد قیمت فعلی پژو 207 با گیربکس دستی و سقف شیشه ای ارتقا یافته تلقی خواهد شد.

قیمت نهایی این خودرو نیز همزمان با موعد تحویل از سوی ایران خودرو به متقاضیان اعلام می شود.  

رنگ های در دسترس برای پژو 207 با گیربکس دستی و سقف شیشه ای ارتقا یافته سفید، مشکی آبنوس، خاکستر متالیک، تیتانیوم، نقره ای متالیک، آبی کاسپین و قرمز دو پوششه ای است.

باید منتظر ماند و دید متقاضیان دنا پلاس با گیربکس دستی زیر بار این طرح جایگزینی می روند یا شاهد اصرار ثبت نام کنندگان دنا پلاس با گیربکس دستی برای دریافت همین محصول از ایران خودرو خواهیم بود؟

دنا پلاس با گیربکس دستی تولید نمی‌شود؛ خودروی دیگری انتخاب کنید!