به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، براساس تازهترين آمار گمرك ايران، ارزش صادرات خودرو ايران در بهار ۱۳۹۱ با رشد ۱۷۲ درصدي به رقم ۶۸ ميليون دلار رسيد. ميانگين قيمت هر خودروي سواري صادراتي در سه ماه نخست امسال معادل ۵۵۴۰ دلار بود كه اين رقم نسبت به سال قبل رشد ۱۱.۱ درصدي را نشان ميدهد.

عراق، افغانستان و اوكراين سه بازار اصلي خودرو صادراتي ايران در سه ماهه اول ۱۳۹۱ بودند. اگرچه عراق با سهمي معادل ۹۸ درصد اصليترين بازار خودروهاي سواري صادراتي ايران لقب گرفت.