به گزارش افکار،مهندس نعمت الله پوستین دوز گفت: فرهنگ سازی در زمینه ارائه خدمات پس از فروش بسیار دیر شروع شد و فرهنگ خدمت رسانی در کشور باید بیشتر از گذشته موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: در بحثخدمات پس از فروش نهادها و شرکت هایی که محصولات خود را به مشتریان عرضه می کنند باید بتوانند به ازای آن، خدمات پس از فروش مطلوبی را به مصرف کننده ارائه دهند که این خدمات در کشور بسیار دیر شروع شد ولی امیدواریم در آینده نزدیک شاهد خدمات بهتری باشیم.
پوستین دوز با اشاره به راه اندازی مرکز تماس مشتریان گروه خودروسازی سایپا افزود: با اجرای طرح مرکز تماس جامع و یکپارچه مشتریان گروه خودروسازی سایپا، با ایجاد تمرکز در پاسخگوئی به مشتریان ارائه خدمات را بر اساس خواسته ها، نیاز ها، شکایت ها و ایده ها به مشتریان عرضه خواهیم کرد.
وی افزود: تمرکز در خدمات پس از فروش در این مرکز باعثسرعت در ارائه خدمات و همچنین افزایش رضایت بیشتر خواهد شد چراکه پیش از این مشتریان برای انتخاب ارائه خدمت دچارسردرگرمی و کمبود اطلاعات در زمینه های مختلف خدمات بودند که با ایجاد این مرکز و ارائه راهنمائی به مشتریان، آگاهی دارندگان محصولات سایپا از خدمات این شرکت نیز بیشتر از گذشته خواهد شد.
وی با تشریح مزایای اجرای این طرح برای مشتریان سایپاگفت: یکی از مزایای این سیستم، ردیابی کمبود قطعات در نمایندگی های سایپا است که بر این اساس با اطلاع از کمبود یا مازاد بودن قطعه در نمایندگی ها می توانیم با سرعت بیشتر نسبت به ارائه قطعات لازم اقدام کرده و سیستم تامین خود را رصد کنیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطر نشان کرد این سیستم باعث ارائه خدمات در کوتاه ترین زمان و کاهش مراجعه فیزیکی به نمایندگی ها و همچنین کاهش هزینه های اضافی مشتریان سایپا خواهد شد و تلاش سایپا برای رسیدن به نقطه مطلوب و رضایت هرچه بیشتر مشتریان گروه خودروسازی سایپا همچنان ادامه خواهد داشت.