ببینید| اعمال حقوق بازنشستگان از فروردین

صولت مرتضوی گفت: در مورد بازنشستگان لشکری موضوع دست ما نیست و قطعا هر چه قانون باشد اجرا می‌شود.