«حداقل حقوق» کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳

«حداقل حقوق» و «حداقل حقوق و مزایای مستمر» سال ۱۴۰۳ کارکنان دولت، طی بخشنامه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شد.

«حداقل حقوق» موضوع این بخشنامه مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که در قوانین و مقررات مربوط برای تعیین مبالغ آن‌ها از عبارت «حداقل حقوق» استفاده شده است، مانند: فوق‌العاده ایثارگری، قرار می‌گیرد.

بر اساس این مصوبه، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، ۶۸ هزار و ۷۶۶ ریال و ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ۴ هزار و ۸۲۹ ریال تعیین شده است.

متن بخشنامه «حداقل حقوق» و «حداقل حقوق و مزایای مستمر» کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳

به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و در اجرای تبصره (۲) ذیل بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ت ۶۲۴۶۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ هیئت وزیران (موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳) موارد به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵،۵۸۹،۶۰۰) ریال است.

۲- حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ به میزان نوزده میلیون و دویست و چهل و یک هزار و دویست و هشتاد (۱۹،۲۴۱،۲۸۰) ریال است. مبلغ حداقل حقوق کارمندان مذکور به علاوه فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده نباید از سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵،۵۸۹۶۰۰) ریال کمتر شود در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده به مبلغ مذکور، مابه‌التفاوت آن تا مبلغ سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵،۵۸۹۶۰۰) ریال به کف تعیین شده، اضافه خواهد شد.

۳- مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که در قوانین و مقررات مربوط برای تعیین مبالغ آن‌ها از عبارت «حداقل حقوق» استفاده شده است نظیر فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که در سال جاری به میزان سی و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و ششصد (۳۵،۵۸۹،۶۰۰) ریال است.

«حداقل حقوق» کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳

«حداقل حقوق» کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳