این نماینده مجلس گفت امسال کسری بودجه خواهیم داشت!

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به واردات دو میلیارد دلاری بنزین در سال گذشته، از پیش بینی کسری ۳۰۰ همتی بودجه برای سال ۱۴۰۳ خبر داد.

وی با اشاره به میانگین مصرف بنزین در چهارساله گذشته گفت: ما در طول ۴ سال به طور متوسط ۸۴ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کردیم که هم اکنون به ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است. این موضوع باعث شده است که در سال قبل با توجه به عدم تولید این میزان بنزین ۲ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم. این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ حدود ۹ میلیارد دلار صادرات بنزین پیشبینی شده بود.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، بنزین همان ۱۵۰۰ تومان است و این در حالی است که در سال ۹۸ با همین بنزین ۱۵۰۰ تومان به هر عضو کمیته امداد ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، اما امسال با همان بنزین ۱۵۰۰ تومانی به هر عضو کمیته امداد حدود ۹۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنیم. در سال ۹۸ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان میدادیم و این در حالی است که امسال حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان (حدود ۹ برابر) می‌دهیم.

این نماینده مجلس گفت امسال کسری بودجه خواهیم داشت!

حاجی بابایی گفت: از طرفی سال ۹۸ از این محل به مردم حدود ۴۵ هزار تومان یارانه می‌دادیم در حالیکه امسال حدود ۴۰۰ هزار تومان یارانه پرداختی می‌کنیم که حدود ۹ تا ۱۰ برابر است.

وی ادامه داد: مشخص است که در چنین شرایطی و با زیاد شدن این فاصله‌ها، تورم داریم؛ بنابراین با این شرایط احتمالا در سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش خواهیم داشت. این ۳۰۰ همت نیز یا باید از بانک تامین شود و یا با استفاده از اوراق جبران شود که هر دو مضررات خود را خواهند داشت.