تاریخ واریز حقوق بازنشستگان لشکری بانک سپه فروردین ۱۴۰۳

مستمری‌ها و حقوق فروردین ماه 1403 برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران نیروهای مسلح توسط بانک معاملاتی سازمان، بانک سپه، تا 29 فروردین به حساب‌های بانکی واریز خواهد شد.

اخبار اخیر نشان می‌دهد که تأخیر در پرداخت آخرین حقوق سال 1403 بازنشستگان لشکری با انتقادات مستمری‌بگیران همراه بوده است.

واریز حقوق اسفند ماه بازنشستگان لشکری بالاخره مشخص شد. بر اساس گزارشات اخیر، حقوق و مزایای فروردین ماه 1403 برای بازنشستگان و وظیفه بگیران و مستمری بگیران نیروهای مسلح توسط بانک عامل سازمان، بانک سپه تا 29 فروردین به حسابهای بانکی آن‌ها واریز خواهد شد. این اقدام می‌تواند به حل مشکل تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان لشگری کمک کند و از ایجاد انتقادات بیشتر در این زمینه جلوگیری کند. امیدواریم که این اقدامات به رضایت و راحتی بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح منجر شود و مشکلات مالی آن‌ها رفع شود