۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق بازنشستگان از خرداد| آخرین خبر از حقوق بازنشستگان

حقوق  بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری برای سال 1403 نزدیک به 2 میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافت.

افزایش حقوق فروردین ماه قرار بر این است در خرداماه واریز شود.

آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۰ بهمن ۱۴۰۲