قیمت گوشت قرمز، امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳+ جدول

قیمت گوشت قرمز ، امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ شامل گوسفند زنده، ران گوسفندی، سردست گوسفندی، دنبه گوسفندی، قلوه گوسفندی، شقه گوسفندی، پرده گوسفندی، چرخ کرده گوسفندی بدون چربی و فیله گوسفندی اعلام شد.

 

قیمت گوشت قرمز، امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳+ جدول