کارمندان بخوانند/ آخرین خبر درباره حقوق ۱۴۰۳ کارمندان امروز ۲۹ فروردین ماه

داوود منظور تاکید کرد: احکامی مانند ضرایب افزایش حقوق و سایر احکام در بودجه از ابتدای سال اجرا شده و براساس جداول پرداخت ها انجام می‌شود و با ابلاغ بخش دوم، این احکام به صورت رسمی ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به نگاه تحولی در بخش دوم بودجه افزود: رویکرد تحولی در بخش دوم بودجه مربوط به توزیع اعتبارات است تا شاهد رضایت مردم باشیم.

اطلاعیه مهم دولت درباره حقوق کارمندان+ جزئیات