قیمت لیر ترکیه چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت لیر ترکیه امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، شاهد کاهش ۱.۰۱ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که لیر ترکیه که ۲ روز پیش تا ۱،۹۸۵ (یک هزار و نهصد و هشتاد و پنج) تومان رسیده بود، به ۱،۹۶۵ (یک هزار و نهصد و شصت و پنج) تومان رسید.

قیمت لیر ترکیه سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳