قیمت لیفان در بازار امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول

 همچنین، لیفان X ۶۰ اتوماتیک کارکرده مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۰۹ هزار کیلومتر در بازار ۷۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت لیفان X ۶۰ دنده‌ای کارکرده مدل ۱۳۹۷ هم که ۱۸۹ هزار کیلومتر کارکرد دارد ۵۲۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.

 

لیفان X ۵۰ اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ هم امروز ۵۶۰ میلیون تومان است.

قیمت لیفان X ۷۰ اتومات کارکرده مدل ۱۴۰۱ که ۳۶ هزار کیلومتر کارکرد دارد ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

قیمت لیفان در بازار امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول

قیمت ماشین لیفان ۸۲۰ مدل ۱۳۹۷ با کارکرده ۱۷۰ هزار کیلومتر ۸۷۰ میلیون تومان آگهی شده بود.

شما در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع لیفان در بازار آزاد تهران را مشاهده کنید: 

قیمت لیفان در بازار امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳