قیمت گوشت قرمز  امروز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول

 قیمت بعضی اقلام پروتئینی (مرغ، گوشت قرمز شامل گوسفند و گوساله) امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در بازارهای روز به شرح جدول زیر است:

 

قیمت گوشت قرمز  امروز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول