قیمت گوشت مرغ، امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول

قیمت گوشت مرغ ، امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ شامل ران مرغ، مرغ زنده، مرغ بدون استخوان، فیله مرغ، پا مرغ، مرغ کشتار روز، ران مرغ با پوست و مرغ سبز اعلام شد.

قیمت گوشت مرغ، امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳