فملی شاخص بورس را سبز کرد

 در معاملات روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 654 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 304 هزار و 979 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد هزار و 395 واحدی در رقم 765 هزار و 45 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با ریزش 85 واحدی به رقم 25 هزار و 519 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افت 89 واحد به سطح 140 هزار و 900 واحد رسید. 

فملی شاخص بورس را سبز کرد

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس

امروز فملی به تنهایی 2 هزار و 935 واحد شاخص را بالا کشید. رشد فملی متأثر از رشد قیمت جهانی مس است. پس از فملی، تاصیکو و سدشت نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای شپنا، شستا و وبملت از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای تجلی، حسینا و فجهان بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، شگویا و خاور نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند.