سنگ اندازی مافیای خودرو برای ورود خودروهای برقی به کشور

«نادعلی» سخنگوی شورای شهر تهران :پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودروهای برقی تأمین کنند و قراردادهای خرید خودروهای برقی شهرداری تهران امید آنها رو ناامید کرده، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودروهای برقی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شود.

این در حالی است که چندی پیش برخی از وزرا، نمایندگان مجلس و شهردار تهران اعلام‌کرده بودند مافیای خودرو در مسیر واردات خودروی باکیفیت و ارزان به کشور سنگ‌اندازی می‌کنند.

سنگ اندازی مافیای خودرو برای ورود خودروهای برقی به کشور