صندوق اعتباری هنر ۱۳۵ متقاضی مسکن را دعوت کرد

در راستای کمک به تأمین مسکن اصحاب فرهنگ و هنر، صندوق اعتباری هنر در چهارمین مرحله طی فراخوانی از 135 هنرمند واجد شرایط متقاضی مسکن هنرمندان برای ارائه مدارک دعوت کرد. 

در ادامه مراحل قبلی، صندوق اعتباری هنر با ارسال پیامک، از 135 نفر دیگر از هنرمندان واجد شرایط دعوت کرد تا روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403، برای ارائه مدارک و تکمیل پرونده مسکن در شهرک هنرمندان پرند، به صندوق هنر مراجعه کنند.

در راستای کمک به تأمین مسکن اصحاب فرهنگ و هنر، صندوق اعتباری هنر در سال 1402 طی سه مرحله از 900 هنرمند متقاضی مسکن استان تهران برای ارائه مدارک و تکمیل پرونده دعوت و برای 700 نفر از آنها که به صندوق مراجعه نمودند پرونده مسکن تشکیل شده است. 

در مرحله چهارم نیز از 135 نفر از هنرمندان ساکن استان تهران با اولویت اعضای متأهل بالای 40 سال (بدون فرزند) با ارسال پیامک برای ارائه مدارک و تکمیل پرونده دعوت بعمل آمده است.

صندوق اعتباری هنر ۱۳۵ متقاضی مسکن را دعوت کرد

بر اساس این گزارش، طی توافق صندوق با وزارت راه و شهرسازی، امکان ثبت نام اعضای صندوق اعتباری هنر در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن فراهم و 5 هزار نفر بر اساس شاخص‌های وزارت راه واجد شرایط شناخته شدند. از این تعداد هزار و 700 را هنرمندان ساکن استان تهران تشکیل می دهند که تاکنون برای 1035 نفر با ارسال پیامک برای تشکیل پرونده دعوت شده است.

صندوق اعتباری هنر در تلاش است به موازات انجام وظایف تکلیفی، اقدامات نوینی برای ارائه خدمات و اعطای تسهیلات بیشتر به جامعه فرهنگ و هنر انجام دهد. این اقدام نیز با هدف تأمین مسکن اصحاب فرهنگ و هنر که همواره مورد تأکید دولت مردمی است انجام گرفته است.