بورس در مدار تعدیل / خودرویی‌ها حرکت کردند

 در معاملات روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 3 هزار و 737 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 281 هزار و 96 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 671 واحدی در رقم 756 هزار و 836 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با رشد کمتر از یک واحدی در رقم 25 هزار و 289 واحد ماندگار بود. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش 372 واحد به سطح 138 هزار و 392 واحد رسید. 

بورس در مدار تعدیل / خودرویی‌ها حرکت کردند

بزرگان سبز و قرمز بورس و فرابورس

امروز فولاد، فملی، کچاد و کگل نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای خساپا، حکشتی و خودرو از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای تجلی، سپیدار و توریل بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای فجهان، فزر و پارتا نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.