برنامه‌هاى راهبردى تامین و آموزش نیروى انسانى متخصص در نمایشگاه ایران هاث ۱۴۰۳

 انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی با داشتن بیش از ۴۸۰۰ عضو و شبکه ۱۸۰۰۰ نفری از کارشناسان و متخصصین تجهیزات پزشکی یکی از نقش آفرینان صنعت پزشکی کشور با ۱۶ شعبه در کشور است که نقش کمک به تامین نیروی انسانی شرکتها و واحدهای تولیدی صنعت تجهیزات پزشکی، توانمندسازی نیروی انسانی، مشاوره به شرکتها به منظور راه اندازی خط تولید و رفع مشکل آنها را برعهده گرفته است.

احمد مسلمی، رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور گفت طبق نظرات واصله از سوی اعضا انجمن که شامل مسئولین خرید تجهیزات پزشکی بیمارستانها و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی می‌باشند و تجربه شرکت در سنوات متعدد در نمایشگاه ایران هلث نشان از آن دارد که پزشکان، متخصصین، مهندسین پزشکی و دیگر بازدیدکنندگان تخصصی از نمایشگاه انتظار دارند تا در رویدادهای جانبی از فناوریهای جدید، چالش و راهبردهای آن مطلع شوند که در دوره‌های گذشته این قسمت کم رنگ برگزار می‌شده است. این در حالی است که با ورود پارک فناوری پردیس به عنوان یکی از عناصر کلیدی فناوری در کشور بر غنای این موضوع افزوده شود.

 انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی با داشتن بیش از ۴۸۰۰ عضو و شبکه ۱۸۰۰۰ نفری از کارشناسان و متخصصین تجهیزات پزشکی یکی از نقش آفرینان صنعت پزشکی کشور با ۱۶ شعبه در کشور است که نقش کمک به تامین نیروی انسانی شرکتها و واحدهای تولیدی صنعت تجهیزات پزشکی، توانمن

وی افزود این مجموعه به عنوان یکی از اعضای شورای سیاست گذارى، ۱۱ کارگاه در حوزه‌های مرتبط فناوری‌های پزشکی، آزمایشگاهی، کاربرد هوش مصنوعی در تجهیزات پزشکی، ۴ سمینار تخصصی در حوزه سلامت الکترونیک و سلامت دیجیتال و در نهایت ۲ پنل گفتگو با موضوع چالش‌های رگولاتوری و صدور مجوز و نیز چالش‌های مسئولین فنی به دبیرخانه اجرایی رویدادها معرفی نموده که با توجه به فزونی تقاضاها از سوی دیگر سازمان‌ها، پس از بررسی و تصویب عناوین دقیق، رویدادهای انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی در نمایشگاه ایران هلث ۱۴۰۳ به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.