مستاجران این هشدار را جدی بگیرند

از خردادماه، خرید و فروش واحدهای مسکونی نیز در سامانه خودنویس امکان ثبت خواهد یافت.

سامانه خودنویس از خردادماه سال گذشته در اختیار عموم مردم قرار گرفت و مردم این امکان را یافتند تا قرارداد معاملات اجاره خود را در این سامانه به شکل رایگان با دریافت کد رهگیری ثبت کنند. مقرر شده است تا از خردادماه خرید و فروش واحدهای مسکونی در این سامانه نیز امکان بارگذاری پیدا کنند.

سامانه خودنویس مقابله با دلالی مسکن