قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

بروزرسانی: چهارشنبه 12 اردیبهشت

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,280,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,860,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 11,440,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 15,020,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 18,600,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 22,170,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 25,750,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 29,330,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 32,900,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 36,700,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 40,300,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 43,850,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 47,450,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 51,000,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 54,600,000