۳ درخواست عجیب روس‌ها از ایران

روشن یکتا اظهار داشت: هیئت‌های روسی در ششمین دوره نمایشگاه ایران اکسپو در بحث خدمات فنی و مهندسی، دارویی و پزشکی و هایتک از ما کمک خواستند و این اتفاق بسیار نادر است.

وی در برنامه تهران ۲۰ اظهار داشت: چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه، اختتامیه ششمین دوره نمایشگاه ایران اکسپو برگزار می‌شود. خوشبختانه مجریان اجرایی آن توانسته‌اند ضعف‌های دوره‌های گذشته را کاهش دهند.

یکتا در ادامه بیان کرد: کشور‌های از جمله روسیه، آفریقا، چین و ... در این نمایشگاه دعوت شده بودند. تقریباً هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی از این نمایشگاه استقبال ویژه‌ای داشتند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه عنوان کرد: در این نمایشگاه در حوزه بخش خدمات فنی و مهندسی و همچنین در بحث ترانزیت نیز تفاهم نامه‌ای منعقد شد.

۳ درخواست عجیب روس‌ها از ایران

وی اظهار کرد: هیئت‌های روسی در بحث خدمات فنی و مهندسی، دارویی و پزشکی و هایتک از ما کمک خواستند.

استقبال خوبی نشان دادند. این اتفاق بسیار نادریست و می‌توان بگویم قطعاً دیپلماسی ما نسبت به گذشته موثرتر بوده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در پایان اضافه داد: امیدواریم بتوانیم که در دوره‌های بعدی و پس از این جلساتی که توافق داشتیم اجرا کنیم و همچنین بتوانیم از رسمیت فارغ التحصیلان ما بیشتر استفاده کنند.