ریزش بورس 4 روزه شد / همسویی جریان پول با شاخص کل

در معاملات روز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 3 هزار و 902 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 264 هزار و 924 واحد رسید. 

شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش 42 واحدی در رقم 750 هزار و 843 واحدی ایستاد. 

شاخص کل فرابورس با رشد 93 واحدی به رقم 25 هزار و 193 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 489 واحد به سطح 137 هزار و 96 واحد رسید. 

ریزش بورس 4 روزه شد / همسویی جریان پول با شاخص کل

خروج پول حقیقی از بورس 

روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 214 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. 

امروز نماد شستا بیشترین خروج  پول حقیقی را داشت که ارزش آن 34 میلیارد تومان بود. پس از شستا، نمادهای خودرو، وبملت، شبندر و فملی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای سیلام، کرومیت، وتجارت، پترول و حسینا تعلق داشت.

ریزش بورس 4 روزه شد / همسویی جریان پول با شاخص کل

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌های بازار سهام

امروز فملی بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشت و یک تنه 3 هزار و 386 واحد شاخص را پایین کشید. همراه با فمیل، فولاد و کچاد نمادهای قرمز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای وامید، سدشت و ملت از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای فزر، توریل و بپاس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، حسینا و ودی نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد شستا بیشترین تراکنش را داشت و ذوب و فملی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز فن افزار، فزر و کرومیت بیشترین تراکنش را داشتند. 

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 11هزار و 81 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 2 هزار و 789 میلیارد تومان بود که 25 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 2 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 482 میلیارد تومان رسید. 

ریزش بورس 4 روزه شد / همسویی جریان پول با شاخص کل

پرمعامله‌ترین سهم‌ها

در معاملات امروز نماد فن افزار بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 92 میلیارد تومان بود. 

پس از فن افزار، ثفارس بیشترین ارزش معاملات را داشت و شستا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد کرومیت و فملی در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 554 میلیون و 149 هزار و 964 سهم در صدر قرار گرفته است. ذوب در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد کرمان و وتجارت نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس  

در معاملات چهارشنبه، 58 نماد صف خرید داشتند و 42 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 3 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 154 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 22 درصدی به 249 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

ریزش بورس 4 روزه شد / همسویی جریان پول با شاخص کل