خبر مهم امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ از صندوق بازنشستگی برای بازنشستگان

سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی کشور در راستای کمک به بازپرداخت تعهدهای صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. روند نسبت اعتبارات اختصاص یافته به صندوق‌های بازنشستگی یادشده به کل بودجه عمومی دولت از ۱۴.۶ درصد در قانون بودجه پارسال به ۱۶ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

خبر مهم امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ از صندوق بازنشستگی برای بازنشستگان

براساس جداول اعتبارات اختصاص یافته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با درنظر گرفتن مالیات به بیش از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به عدد مشابه پارسال ۳۶.۹ درصد رشد داشته است.

در بودجه امسال و طبق بند «ر» تبصره «۶» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده تامین مالی می‌شود. میزان برآوردی این مالیات امسال به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از دیگر صندوق‌های بازنشستگی است که بخشی از منابع خود را از بودجه دولت تامین می‌کند؛ در بخش دوم لایحه بودجه، میزان اعتبار این سازمان به بیش از ۱۳۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده‌ که بیانگر رشد ۱۷.۴۵ درصدی نسبت به بودجه پارسال است. البته این صندوق نیز از محل افزایش یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بهره‌مند خواهد بود.

خبر مهم امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ از صندوق بازنشستگی برای بازنشستگان

سهم اعتبارات کمکی دولت از بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۷ درصد بوده که بیانگر رشد وابستگی نسبی صندوق به بودجه عمومی است؛ همچنین براساس منابع بودجه مصوب برای سال ۱۴۰۲، حدود ۱۳ درصد نیز از محل کسور بازنشستگی (کارمند و کارفرما) تامین می‌شود که دولت در اینجا به عنوان کارفرما حضور دارد. به علاوه کمتر از ۱۰ درصد منابع این صندوق نیز از محل سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌شود.