خبر خوش مسکنی برای خانواده‌های دارای عضو معلول

«مجید جودی» افزود: برای تامین مسکن خانواده‌های دارای ۲ عضو معلول و بیشتر تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان و حساب ۱۰۰ امام (ره) بنیاد مسکن منعقد شده است.

وی خاطرنشان‌کرد: برپایه همین تفاهم‌نامه، تقریبا همه افراد واجد شرایط با در اختیار گرفتن تسهیلات بانکی یا زمین، صاحب‌خانه شده یا فرآیند خانه‌دار شدن آنان در شُرف انجام است.

معاون امور مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: آمار این افراد در مناطق شهری و روستایی حدود ۲۰ هزار نفر است که اقدامات لازم برای ۱۶ هزار نفر به انجام رسیده و برای بقیه نیز در دست اقدام است.

خبر خوش مسکنی برای خانواده‌های دارای عضو معلول