قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

 سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

بروزرسانی: سه‌شنبه 18 اردیبهشت

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,190,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,670,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 11,160,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 14,650,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 18,130,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 21,620,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 25,100,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 28,600,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 32,080,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 35,760,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 39,250,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 42,750,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 46,250,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 49,700,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 53,200,000