حداقل «حقوق» بازنشستگان مشخص شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داده که حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده است.

 

آخرین خبر از افزایش و واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز ۲۳ بهمن