قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

بروزرسانی: یکشنبه 23 اردیبهشت

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,170,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,630,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 11,100,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 14,550,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 18,020,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 21,480,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 24,950,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 28,410,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 31,870,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 35,550,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 39,000,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 42,500,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 45,950,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 49,400,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 52,850,000