ببینید| خرید چند خانه و خودرو مشمول مالیات می‌شود؟

سخنگوی سازمان امور مالیاتی، فقدان مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد کشور را یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم دانسته و تاکید می‌کند: قرار نیست مالیات بر عایدی سرمایه از تولیدکننده گرفته شود.

مهدی موحدی می‌گوید: در مورد اخذ این نوع مالیات دو نوع ترس وجود دارد. ترس اول یک ترس واقعی است، اما ترس دیگر، هراس غیرواقعی است که ناشی از پمپاژ فکری دلالان و واسطه‌گران در جامعه است.