ببینید| صوت مدیرعامل ایران خودرو جنجال به پا کرد

مدیرعامل ایران خودرو در این صوت که جنجالی شد بیان کرد: اگر پژو پارس تا امروز آدم کشته، بگذارید ۶ ماه دیگر هم بکشد!​