قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

بروزرسانی: دوشنبه 24 اردیبهشت

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 4,100,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 7,490,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 10,880,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 14,280,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 17,670,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 21,070,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 24,460,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 27,850,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 31,250,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 34,850,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 38,250,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 41,650,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 45,050,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 48,450,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 51,850,000