قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول

 علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

 

قیمت دینار عراق امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جزئیات

بروزرسانی: دوشنبه 24 اردیبهشت

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال) 467
بالاترین قیمت روز 473
پایین ترین قیمت روز 467
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ دوشنبه 
نرخ روز گذشته 467
درصد تغییر نسبت به روز گذشته -%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -