گزارش قیمت فلزات گران‌بها امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

این در حالیست که اونس پلاتین هم با قیمت 1,004.65 دلار داد و ستد شد. در ادامه می توانید نرخ امروز فلزات گرانبها در بازارهای جهانی را مشاهده نمایید.

قیمت اونس طلا

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 2,352.51 دلار

بیشترین : 2,364.4 دلار

کمترین : 2,352.44 دلار

تغییر روزانه : 3.36 دلار

تغییر هفتگی : 1.67 درصد افزایش

 تغییر ماهانه : 1.3 درصد افزایش

تغییر سه ماهه : 18.21 درصد افزایش

تغییر شش ماهه : 19.78 درصد افزایش

تغییر یکساله  : 16.98 درصد افزایش

قیمت اونس نقره

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 28.0205 دلار

بیشترین : 28.2315 دلار

کمترین : 27.9695 دلار

تغییر روزانه : 0.023 دلار

تغییر هفتگی : 2.78 درصد افزایش

 تغییر ماهانه : 2.92 درصد افزایش

تغییر سه ماهه : 25.16 درصد افزایش

تغییر شش ماهه : 21.13 درصد افزایش

تغییر یکساله  : 16.89 درصد افزایش

قیمت اونس پلاتین

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 1,004.65 دلار

بیشترین : 1,007.05 دلار

کمترین : 1,001.2 دلار

تغییر روزانه : 0.6 دلار

تغییر هفتگی : 1.62 درصد افزایش

تغییر ماهانه : 2.05 درصد افزایش

تغییر سه ماهه : 12. درصد افزایش

تغییر شش ماهه : 12.49 درصد افزایش

تغییر یکساله  : 6.16 درصد افزایش

 قیمت نقره و فلزات گران‌بها دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت اونس پالادیوم

‌ ............................................................

قیمت لحظه ای : 981.78 دلار

بیشترین : 985 دلار

کمترین : 973.03 دلار

تغییر روزانه : 1.78 دلار

تغییر هفتگی : 0.58 درصد افزایش

تغییر ماهانه : 5.64 درصد افزایش

تغییر سه ماهه : 4.66 درصد افزایش

تغییر شش ماهه : 4.02 درصد افزایش

تغییر یکساله  : 34.7 درصد افزایش