به گزارش افکارنیوز، حميد حسيني در گفتوگو با ايسنا، افزود: امروز نه دولت توانايي آن را دارد كه با فشار، قيمت ارز را كاهش دهد و نه جامعه تحمل ارز ۱۹۰۰ توماني را دارد.

وی با بیان این‌ که البته در بلند‌مدت باید تلاش کرد که شرایط مناسب‌تری ایجاد شود، افزود: به نظر من امروز ارز سه نرخی یا به تعبیر دولتی دونرخی با واقعیت‌های جامعه هم‌خوانی دارد؛ به‌طوری که مجبوریم برای کالا‌های اساسی یک ارز با نرخ مشخص تخصیص دهیم، برای مواد اولیه‌ی کارخانه‌ها نرخ دیگری مشخص کنیم و بازار آزاد نیز نرخ خود را تعیین کند.

حسيني با تاكيد بر اين كه نرخ ۱۲۲۶ تومان براي ارز عددي واقعي نيست، ادامه داد: اين ارز فقط بايد به نيازهاي اساسي جامعه تخصيص يابد، اما يك نرخ تعادلي كه نزديك به نيازهاي جامعه است، نيز بايد تعيين شود.