برقراری قطار فوق العاده تبریز - مراغه

جهت جابجایی مردم عزیز و حضور علاقمندان در مراسم بدرقه و وداع با پیکر استاندار شهید آذربایجان شرقی دکتر مالک رحمتی و همچنین شرکت در مراسم شام غریبان و ترحیم ایشان قطار فوق العاده تبریز - مراغه برقرار شد.

این قطار فردا از ساعت ۷:۳۰ صبح از ایستگاه راه آهن تبریز به سمت مراغه حرکت می‌کند و ساعت ۱۸ از ایستگاه مراغه به سمت تبریز بازخواهد گشت.

برقراری قطار فوق العاده تبریز - مراغه