سقف اجاره‌بها در تهران تعیین شد+ منتظر بخشنامه جدید باشیم؟

 در جلسۀ شورای مسکن استان میزان افزایش  اجاره بها  مسکن در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ و برای شهرهای استان ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.