قیمت پژو پارس امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۳+ جدول

قیمت پژو پارس XU ۷ P سال، به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین پژو پارس ELX-TU ۵ در بازار به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۷۷۵ میلیون تومان رسید.

قیمت کارخانه خودرو‌های پژو پارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است. قیمت این پژو پارس XU ۷ P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.

قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است. همچنین قیمت پژو پارس XU ۷ P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.

شما در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع پژو پارس در بازار آزاد تهران را مشاهده کنید: 

قیمت پژو پارس امروز ۲۲ خرداد ۱۴۰۳+ جدول